PRESTUPY STENOU A STRECHOU

Prestup stenou alebo strechou
PROMATUBE hr. steny 100 mm
priemer: 230mm

Dosky z materiálu na bázi kalcium-silikátov do 1000°C

Vnútorná čásť je vyplněna žiaruvzdornou vlákninou do 1260°C

Cena s DPH bez dopravy: 200,- EUR

Prestup stenou alebo strechou
PROMATUBE hr. steny 200 mm
priemer: 230mm

Dosky z materiálu na bázi kalcium-silikátov do 1000°C

Vnútorná čásť je vyplněna žiaruvzdornou vlákninou do 1260°C

Cena s DPH bez dopravy: 250,- EUR

Prestup stenou alebo strechou
PROMATUBE hr. steny 300 mm
priemer: 230mm

Dosky z materiálu na bázi kalcium-silikátov do 1000°C

Vnútorná čásť je vyplněna žiaruvzdornou vlákninou do 1260°C

Cena s DPH bez dopravy: 300,- EUR