Kominár do domu, šťastie do domu!

! ! ! volajte 0940 803 574 ! ! !

Kominárstvo Ing. Ľubomír Tatarko, Poprad-Tatry

REVÍZNY TECHNIK KOMÍNOV

Revízie komínov – vykonávame odborné preskúšanie komínov ku kolaudácii

Čistenie a kontroly komínov – prevádzame čistenie a kontroly spalinových ciest podľa vyhlášky § 23 ods.1 vyhlášky Min.vnútra SR č.401/2007 Z.z.

Strojové čistenie komínov – kompletné čistenie Vašého silno zadechtovaného komína pomocou špeciálnej hriadele

Kontroly komínov kamerou – prehliadky Vašeho komínu pomocou špeciálnej kamery s možnosťou zaznamu

Meranie ťahu a 4 Pa test spalinovej cesty – komínového ťahu alebo dostatku spaľovacieho vzduchu vo Vašom dome

Vložkovanie komínov, opravy a vymazávanie komínov

Vložkovanie komínov oválnou vložkou bez nutnosti frézovania

Napsat komentář