DOKUMENTY

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 401/2007 o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštaláciia prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

Vyhlaska MV SR 401 2007

Zlodej berie najcennejšie. Oheň berie všetko !

Napsat komentář