SLUŽBY

Preskúšavanie komínov ku kolaudácií

Čistenie a kontroly komínov – prevádzame čistenie a kontroly spalinových ciest podľa vyhlášky § 23 ods.1 vyhlášky Min.vnútra SR č.401/2007 Z.z.

Strojové čistenie komínov – kompletné čistenie Vašého silno zadechtovaného komína pomocou špeciálnej hriadele

Kontroly komínov kamerou – prehliadky Vašeho komínu pomocou špeciálnej kamery s možnosťou záznamu

Meranie a 4 Pa test spalinovej cesty – komínového ťahu alebo dostatku spaľovacieho vzduchu vo Vašom dome

Vložkovanie komínov, opravy a renovácia prieduchov komínov vymazávaním špeciálnou hmotou so zárukou 10 rokov

Napsat komentář