Cenník merania a 4 Pa testu spalinových ciest

 

 

4 Pa test ( podľa druhu palív a počtu zariadení )                                  20 – 40, – Eur

Meranie ťahu komína                                                                               15-20, – Eur

Meranie CO v priestore                                                                            15, – Eur 

Dymová skúška ( tesnosti komína ) pomocou dymové zmesi             25, – Eur

Pasportizácia komínov

( zistenie , zakreslenie a označenie prieduchov )                  13, – Eur / 1 hodina

Uvedené ceny sú zmluvné . Nie som platcom DPH

Napsat komentář