Meranie a 4 Pa test spalinových ciest

Testom určíme, či je dostatočný prívod vzduchu v miestnosti pre spaľovanie. Test slúži na kontrolu limitných hodnôt podtlaku pre bezpečnú prevádzku plynových horákov a digestorov, klimatizácii v domácnostiach a kotolniach .


 4 Pa – Testom sa kontroluje zabezpečenie dostatočného množstva vzduchu pre spaľovanie pri súbežnom prevádzky ohniska a odsávacie jednotky .


Princípom 4Pa testu je meranie diferenčného tlaku medzi kotolňou a vonkajším prostredím .

Merania trvá 5 minút . Spotrebič i odsávacie zariadenie sa spustí na maximálny výkon . Vonkajšie okno otvoríme a skontrolujte odťah spalín . Vonkajšiu hadičku prevlečte oknom . Spustenie prístroja a kontrola nulového bodu .


Okno / dvere zatvorte , cca 30 s počkajte , skontrolujte podtlak .

Okno / dvere otvoríte , cca 30 s počkajte , malo by byť znovu dosiahnuté nulovej línie .


Postup sa opakuje celkom 4 x

Prevádzka je bezpečná, ak tieto hodnoty neklesli pod hranicu 4 Pa !

 

Napsat komentář